Feesten en partijen OUD

Buffet 1

Buffet 2

Buffet 3

Buffet 4

Barbecue buffet A. (basis)

Barbecue buffet B. (compleet)

Barbecue buffet C. (luxe)

Barbecue kids arrangement (tot 12 jaar)

Gebak

Luxe partyhapjes